• Stacks Image 7
 • Stacks Image 9
 • Stacks Image 11
 • Stacks Image 13
 • Stacks Image 15
 • Stacks Image 17
 • Stacks Image 19
 • Stacks Image 21
 • Stacks Image 23
 • Stacks Image 25
 • Stacks Image 27
 • Stacks Image 29
 • Stacks Image 31
 • Stacks Image 33
 • Stacks Image 35
 • Stacks Image 37
 • Stacks Image 39
 • Stacks Image 41
 • Stacks Image 43
 • Stacks Image 45
 • Stacks Image 47
 • Stacks Image 49
 • Stacks Image 51

Populare cu icre embrionate - Gurghiu 2016
Cu sprijinul și sub coordonarea Direcției Silvice Mureș și a Ocolului Silvic Gurghiu s-a desfășurat o acțiune de populare cu icre embrionate de păstrăv indigen în zona superioară a râului Gurghiu, activitate ce merită să fie remarcată și salutată. 15 incubatoare Vibert au fost plasate pe 7 afluenți, o continuare a programului demarat anul trecut și care a produs rezultate direct observabile: o generație de indigeni viabilă și perfect adaptată condițiilor mediului. Este de apreciat deschiderea celor două instituții cărora le mulțumim pentru implicare. Nu în ultimul rând, le suntem recunoscători domnilor Cotta Galaftion și Raul Moldovan pentru participare și efortul depus.


În luna februarie a acestui an, pe afluenții Gurghiului superior au fost introduse 15.000 de icre embrionate de păstrăv indigen provenite de la Păstrăvăria Lăpușna. Temperaturile ridicate din această iarnă au determinat o dezvoltare mai rapidă a embrionilor, ceea ce a făcut ca acțiunea de populare să se desfășoare în data de 20 februarie.


Incubatoarele au fost plasate pe 7 pâraie, temperatura apei situându-se în jurul valorii de 2 C, excepție făcând pârâul Călin unde apa izvorăște la o temperatură de 8-9 C. Este important ca icrele embrionate să nu sufere șocuri termice, ținându-se cont de diferența dintre temperatura apei din păstrăvărie și cea a pâraielor pe care se va face popularea. Pentru stabilirea locului de plasare a incubatoarelor au fost luate în calcul multiple variabile: debit constant, curentul apei, existența unei zone de protecție unde peștii vor sta în perioada cuprinsă între eclozare și absorția pungii viteline, numărul redus de prădători, planul exploatărilor forestiere, evitarea colmatării etc.


Pentru că am menționat pârâul Călin, merită să amintim că acesta a fost luat ca punct de reper. Înainte de introducerea incubatoarelor în primăvara lui 2015 s-a efectuat recoltarea peștilor din acesta prin electronarcoză și mutarea lor în râu. În vara și toamna anului trecut s-a putut observa noua generație de păstrăvi indigeni, comportamentul și vitalitatea acesteia, fapt ce risipește scepticismul față de metoda populării cu icre embrionate plasate în incubatoare. De fapt, este o re-confirmare a faptului că metoda poate fi folosită în apele din România, iar rezultatele sunt cele așteptate: generații de pești perfect adaptate apei respective, cu un comportament normal de reproducere, fapt ce va conduce la apariția unor viitoare generații de păstrăvi sălbatici. Selecția naturală joacă un rol semnificativ în cadrul acestei metode, rata de supraviețuire este mică în comparație cu celelalte metode, însă ea a fost gândită pentru obiectivele menționate mai sus.


4 martie 2016... la 2 săptămâni de la populare sunt verificate două din locurile în care au fost amplasate incubatoarele și starea acestora. Peștii au eclozat de curând, se poate observa punga vitelină ușor resorbită.


Trebuie să le mulțumim domnilor Cotta Galaftion și Raul Moldovan care au realizat această populare și care au format o echipă ce a îmbinat tradiția, experiența, tinerețea și dorința de a învăța. Cu 40 de ani în urmă, dl. Cotta Galaftion participa la primele teste cu incubatoare Vibert în râurile din România, coordonate la acea vreme de dl. Paul Decei și cercetătorii de la ICAS. În 2016, dorința de implicare, entuziasmul și dedicarea d-lui Raul Moldovan de la Ocolul Silvic Gurghiu ne fac să fim optimiști cu privire la viitorul acestei ape de munte.