Stacks Image 8

Muște artificiale și scule pescărești - Constantin Rosetti Bălănescu

Cartea lui Constantin Rosetti-Bălănescu apărută în anul 1956 se înscrie în demersul recuperării și continuării literaturii de specialitate a pescuitului la muscă, ce s-a manifestat în cadrul colectivului redacțional al AGVPS de la începutul anilor ‘50, ținând seama, desigur, de limitările și constrângerile acelei perioade.

Este de subliniat faptul că Rosetti-Bălănescu a semnat „Muște artificiale și scule pescărești”. În acei ani era o practică uzuală la Vânătorul și pescarul sportiv, revista AGVPS înființată în 1953, să se publice broșuri și cărți anonim sau sub pseudonim... Doar mai târziu aveam să vedem numele reale ale autorilor, personalități ale vânătorii și pescuitului, oameni de largă cultură și ținută intelectuală: Ionel Pop, Constantin Rosetti-Bălănescu, Aurel M. Comșia, George D. Vasiliu, Mircea Niculescu-Duvăz sau Nicolae Săulescu.

Muște artificiale și scule pescărești are două părți: prima, Confecționarea muștelor artificiale, are la bază textul publicat anterior în revista Carpații, nr. 5/1947 și se bucură de o grafică foarte bună, cu un important rol explicativ; Scule pescărești, cea de-a doua parte a lucrării, vizează pescuitul în sens mai larg și dintr-un punct de vedere aplicat, prin informații referitoare la construcția diferitelor accesorii, linguri și peștișori de lemn, reparații la vargă, argintare etc. Cartea, care s-a dorit a fi un ghid practic pentru pescarii cu muște artificiale și cu năluci, are o structură clasică și prin includerea informațiilor din domenii pe care astăzi le considerăm ca separate și distincte.
Din păcate s-a scris puțin despre Constantin Rosetti-Bălănescu, fiind mai degrabă cunoscut din mențiunile și referințele altor scriitori, cu o notorietate ce se limitează la cercul restrâns al vânătorilor și pescarilor. Istoria pare un pic nedreaptă cu generalul Constantin Rosetti-Bălănescu, participant la războaiele din 1913, 1916-1919, 1941-1944, rănit de 3 ori și decorat cu numeroase ordine și medalii, printre acestea Cavaler al Ordinului Mihai Viteazul și Steaua R.S.R. Absolvent de studii juridice și militare, personalitate cu o vastă cultură generală, bun cunoscător al limbii și dotat cu talentul scrisului, a publicat, plecând de la teme cinegetice sau din viața animalelor, numeroase schițe și povestiri, o parte dintre acestea regăsindu-se în volumele Expediții și peripeții – 1943 și Din carnetul unui vânător – 1963. Începând din 1922, a publicat numeroase articole în revistele Vânătorul, Carpații (1933-1947) și Vânătorul și pescarul sportiv (din 1951), a scris o serie de broșuri pentru vânătoare, tir și pescuit. A unit practica diverselor sale îndeletniciri cu partea teoretică: a colaborat la revistele de astronomie Orion și Ziarul științelor din București, precum și L’Astronomie din Paris, iar ca urmare a interesului său pentru fotografie și tehnică fotografică a publicat articole în Photo-Revue din Paris. S-a dedicat studiilor de sistematică, zoogeografie și etologie a mamiferelor și în special a păsărilor, devenind unul dintre cei mai buni ornitologi români, evidențiindu-se prin simțul său fin de observație, exactitate și spirit critic. Pe lângă contribuțiile teoretice sunt de amintit numeroasele acțiuni și inițiative ale lui Constantin Rosetti-Bălănescu pentru protejarea diferitelor specii și elaborarea primelor hărți cu răspândirea acestora.
Dincolo de valoarea istorică, Muște artificiale și scule pescărești este la fel de utilă și astăzi pentru cei care debutează în legatul muștelor, iar pentru cei familiarizați sau experimentați, lectura unui text clasic introductiv este o plăcută redescoperire și îmbogățire a pasiunii lor.