• Stacks Image 9
 • Stacks Image 11
 • Stacks Image 13
 • Stacks Image 15
 • Stacks Image 17
 • Stacks Image 19
 • Stacks Image 21
 • Stacks Image 23
 • Stacks Image 25
 • Stacks Image 27
 • Stacks Image 29
 • Stacks Image 31
 • Stacks Image 33
 • Stacks Image 35
 • Stacks Image 37
 • Stacks Image 39
 • Stacks Image 41
 • Stacks Image 43
 • Stacks Image 45
 • Stacks Image 47
 • Stacks Image 49
 • Stacks Image 51
 • Stacks Image 53
 • Stacks Image 55
 • Stacks Image 57
 • Stacks Image 59
 • Stacks Image 61
 • Stacks Image 63
 • Stacks Image 65
 • Stacks Image 67
 • Stacks Image 69
 • Stacks Image 72
 • Stacks Image 74
 • Stacks Image 76
 • Stacks Image 78
 • Stacks Image 81
 • Stacks Image 83
 • Stacks Image 85
 • Stacks Image 87
 • Stacks Image 89
 • Stacks Image 91
 • Stacks Image 93
 • Stacks Image 95
 • Stacks Image 97
 • Stacks Image 99
 • Stacks Image 101
 • Stacks Image 103
 • Stacks Image 105
 • Stacks Image 107

Populare cu icre embrionate pe Gurghiu

Pe data de 26 februarie, 14.000 de icre embrionate de păstrăv indigen au fost introduse pe 8 pâraie afluente ale Gurghiului. Ocolul Silvic Gurghiu continuă aceste acțiuni bine-venite prin care se încearcă menținerea biodiversității râului și a unei populații viabile de păstrăvi indigeni. Spre deosebire de popularea cu puiet sau cu exemplare adulte, popularea cu icre embrionate conduce în cea mai mare măsură la apariția unei generații de salmonide perfect adaptată condițiilor apei respective și care va manifesta un comportament de reproducere normal, finalizat prin apariția viitoarelor generații de păstrăvi. Trebuie să mulțumim domnilor Nicolae Zoltan și Galaftion Cotta care au realizat popularea și să salutăm acest gen de acțiuni desfășurate de Direcția Silvică Mureș și de Ocolul Silvic Gurghiu.

26 februarie 2015.

Icrele de păstrăv indigen, recoltate, fecundate și îngrijite la Păstrăvăria Lăpușna, au fost introduse în incubatoare Vibert, biodegradabile. Pentru transportul și aclimatizarea icrelor (aclimatizare absolut necesară, deoarece temperatura apei din păstrăvărie era de 7°C, iar temperatura pâraielor varia între 1°C și 9°C) s-a folosit o cutie izotermă, zăpadă și mușchi.

Temperatura pozitivă a aerului și topirea stratului de zăpadă de pe versanți au făcut ca apa pâraielor să prezinte un pH scăzut (≤ 6,4) și o duritate mică (≤3 dGH) - lucru firesc pentru această perioadă din an - fără urme detectabile de nitrați sau nitriți.

Plasarea cutiilor s-a făcut în spatele pietrelor sau barierelor naturale mari, stabile, situate în amonte de o zonă cu apă liniștită. Acestea au fost acoperite cu pietriș de diferite dimensiuni, apoi cu pietre mai mari, asigurându-se astfel protejarea icrelor de curentul puternic al apei, o aerisire eficientă, dar și un loc propice pentru ca alevinii să poată găsi după eclozare adăpost și ulterior hrană.

În selectarea pâraielor în care au fost puse incubatoarele s-a ținut cont de planul exploatărilor forestiere pentru a evita colmatarea icrelor sau perioadele cu turbiditate ridicată a apei.

Pentru a putea evalua succesul operațiunii, pe o porțiune a unuia dintre pâraiele în care a avut loc popularea, anterior introducerii cutiilor Vibert s-a efectuat recoltarea prin electronarcoză și mutarea în aval a peștilor existenți (indigeni de 1-2 ani).

Personal, doresc să mulțumesc tuturor celor implicați în această acțiune pentru oportunitatea de a participa și a învăța din experiența lor.