Anularea campionatului de pescuit la muscă 2020

anulare2020900


Decizie a Subcomisiei de Pescuit cu Muscă Artificială numarul 01/6 Aprilie 2020

In conformitate cu recomandările din data de 21 Martie 2020 ale Comisiei de Pescuit Competițional Privat AGVPS: “Având în vedere evoluția gravă din ultimul timp, a situației epidemiologice internaționale determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 precum și situația epidemiologică în continuare gravă de pe teritoriul României care indică o creștere continuă a numărului de persoane infectate cu coronavirusul SARS-CoV-19,
Organizatorilor concursurilor de pescuit competițional privat 2020 conform regulamentului Comisiei le revine în mod imperativ obligația :
1. De a se documenta asupra cunoașterii și aplicării în totalitate și în conformitate a legislației române privitor la pandemia cu Covid-19, precum și a măsurilor dispuse de Autoritățile de Sănătate Publică Română.
2. De sistare / suspendare a tuturor activităților și acțiunilor care, fie constituie pericole, fie vin în contradicție și produc încălcări sau nerespectări ale prevederilor legale, privitoare la pandemia cu Covid -19, respectiv cele prin care se realizează întruniri / adunări private sau grupări de persoane ce constituie inevitabil medii de infestare și contaminare și care favorizează astfel, sau pun în pericol iminent răspândirea COVID-19, între persoane, în cadrul unei colectivități.
3. De diseminare în rândul practicanților a noilor măsuri luate pentru conformare și respectarea prevederilor legale privitoare la pandemia cu Covid -19.
Măsurile legale ale statului pentru această situație de urgență sunt imperative și pe termen limitat, până la data revenirii la starea de normalitate.
În interesul sănătății publice și al vieții cetățenilor, măsurile legale exclud activități publice de drept privat ce reprezintă pericole directe sau potențiale ce favorizează răspândirea, infestarea și contaminarea cu COVID-19.
Respectarea normelor și măsurilor legale privitoare la pandemia cu Covid-19, reprezintă atât o obligație legală, cât și statutară, pentru cei investiți să se ocupe cu managementul concursurilor de pescuit competițional 2020. Încălcarea lor intră sub incidența de sancțiuni ale Codului penal modificat , respectiv a art. 352:
(2) Nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase, dacă fapta a avut ca urmare răspândirea unei asemenea boli, se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani.
(3) Transmiterea, prin orice mijloace, a unei boli infectocontagioase de către o persoană care știe că suferă de această boală se pedepsește cu
închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.
(4) Dacă fapta prevăzută în alin. (2) este săvârșită din culpă, pedeapsa este
închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amendă.

Având în vedere că:
(A) Președintele României a emis Decretul nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României în contextul situației epidemiologice internaționale determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 la nivelul a peste 150 de țări;
(B) Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență a dispus un set de măsuri obligatorii la nivel național, care vizează, printre altele, limitarea contactului dintre persoane și limitarea activităților colective;
(C) Ministrul Afacerilor Interne a emis Ordonanțele militare nr.1-7/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;

Având în vedere:
Comunicarea primită de la Consiliul FIPS-Mouche la 1 Aprilie 2020
Subcomisia de Pescuit cu Muscă Artificială
DECIDE


Art. 1. Se anulează toate activitățile prevăzute în Campionatul Privat al AGSVPR de Pescuit la Muscă - intern 2020, de la data prezentei până la revocare.
Art. 2. Activitățile de la art.1 ce se anulează nu vor fi reprogramate în anul curent.
Art. 3. Se anulează toate activitățile din Calendarul FIPS-Mouche - extern 2020.
Art. 4. Dreptul de participare la activități din Calendarul FIPS-Mouche se păstrează pentru 2021.


Bogdan Vasilescu,
Șef subcomisie pescuit la muscă artificială AGVPS România