Proiect - Ordin de prohibiție 2018

prohib2018


MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE MINISTERUL MEDIULUI
Nr....................

ORDIN
privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2018

VARIANTA FINALĂ MODIFICATĂ CA URMARE A PROPUNERILOR CONDUCERII ARBDD

Având în vedere Referatul de aprobare nr............al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură şi Referatul de aprobare nr.............. al Direcţiei Biodiversitate din cadrul Ministerului Mediului;

Luând în considerare prevederile:
- art. 12 alin.(4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 1 din Anexa la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul protecţiei resurselor piscicole şi reglementarea pescuitului în râul Prut şi în lacul de acumulare Stânca - Costeşti, semnat la Stânca la 1 august 2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1207/2003;
- art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr.30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr.1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor şi art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative.

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale şi ministrul mediului emit următorul ordin:


CAPITOLUL I - Zone şi perioade de prohibiţie

Art. 1 -(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 07 aprilie –05 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, inclusiv Golful Musura, pe o durată de 45 de zile, în perioada 07 aprilie –22 mai inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin.

(2) Pentru Golful Musura, perioada de prohibiție se poate prelungi, pentru condiții hidrologice nefavorabile, la propunerea Guvernatorului Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", prin ordin comun al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministerului Mediului.

(3) Se interzice pescuitul în scop comercial şi recreativ al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice în râul Prut şi în zonele inundate permanent sau temporar limitrofe acestuia, precum şi în lacul de acumulare Stânca - Costeşti, pe o durată de 60 de zile, în perioada 07 aprilie –05 iunie inclusiv.

(4) Se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice în zona Gârla Turcească - Meleaua Sfântu Gheorghe până la Ciotic, pe o durată de 60 de zile, în perioada 07 aprilie –05 iunie inclusiv.

(5) Se interzice pescuitul în scop comercial şi recreativ al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice în fluviul Dunărea în zona care constituie frontieră de stat cu Republica Bulgaria, pe o durată de 45 de zile, în perioada 15 aprilie – 30 mai inclusiv.

(6) Se interzice pescuitul în scop comercial şi recreativ al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice în fluviul Dunărea în zona care constituie frontieră de stat cu Ucraina, pe o durată de 45 de zile, în perioada 22 aprilie –05 iunie inclusiv.

Art. 2 - În Complexul Razim - Sinoe şi lacurile litorale se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial şi recreativ și familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluște şi alte vieţuitoare acvatice, pe o durată de 60 de zile, în perioada 07 aprilie –05 iunie inclusiv.

Art.3- Pentru lacurile de acumulare destinate producției de energie electrică, în perioadele de prohibiție este interzisă scăderea dirijată a nivelului apei, în scopul asigurării protecției zonelor de depunere a icrelor, cu excepția considerentelor de prevenire a calamităţilor naturale.

Art. 4 - Se declară zone de protecție pentru resursele acvatice vii:

- 500 m amonte și aval măsurați pe axul albiei minore, din axul longitudinal al podurilor peste cursurile de apă;

- râul Mureș în zona municipiului Arad, între cartierele Micălaca și Subcetate (zona dintre podul rutier și podul CFR);

- râul Mureș în zona localității Reghin, 1600 m de la confluența râului Gurghiu cu râul Mureș, până la 500 m aval de "pragul" din localitatea Reghin având coordonatele 46°47'18.31"N, 24°43'22.90"E (mal drept amonte) și 46°47'05.72"N, 24°43'02.78"(mal drept aval);

- râul Mureș prag beton Brâncovenești, 2000 m amonte până la balastiera "Haneș" având coordonatele 46°52'37.94"N, 24°46'36.81"E (mal drept amonte) și 46°51'40.72 "N, 24°46'08.08"E (mal drept aval);

- râul Mureș în zona localității Vălenii de Mureș, de la puntea de peste râu în amonte 300 m, având coordonatele 46°53'13.60"N, 24°47'33.23"E (mal drept amonte) și 46°53'07.61"N, 24°47'19.59"E (mal drept aval);

- râul Mureș în zona localității Cristești , în spatele combinatului chimic Azomureș -1400 m de la țeava de gaz până la 250 m aval podul de inele având coordonatele 46°30'56.64"N, 24°29'44.01"E (mal drept amonte) și 46°30'35.90"N , 24°28'53.49"E (mal drept aval);

- râul Mureș în zona localității Gheja-1000 m la podul de cale ferată( 500 m aval și amonte de pod) având coordonatele 46.27'40.16 "N, 24.03'40.43" E (mal drept amonte) și 46°26'07.59"N, 24°03'34.54"E ( mal drept aval);

- râul Mureș în zona localității Morești -1300 m de la podul rutier, în aval până la podul de inele având coordonatele 46°29'17.05"N, 24°26'24.52"E (mal drept amonte) și 46°28'56.27"N, 24°25'38.03"E (mal drept aval);

- râul Mureș în zona localității Chinari la țeava de gaz- 500 m (250 m aval și 250m amonte față de curba "la terenul de fotbal"), având coordonatele 46°36'11.51"N,24°35'29.37"E (mal drept amonte) și 46°36'01.31"N, 24°35'20.75"E (mal drept aval);

- râul Crișul Repede, localitatea Tărian, de la priza de captare canalul Crișurilor Tărian 47°5'17.16"N 21°47'2.01"E în aval până la puntea pietonală Tărian 47°5'15.30"N 21°46'4.65"E;

-râul Crișul Repede, localitatea Cheresig, de la evacuare canal Alceu (amenajare piscicolă Cheresig) 47°1'50.75"N 21°41'36.36" E în aval 150 m de la podu Cheresig 47°1'46.46"N 21°41'23.07 "E;

- râul Crișul Repede, comuna Sântandrei/localitatea Sântion, 500 m aval 47°4'53.38"N 21°50'16.25"E și amonte 47°4'47.13"N 21°50'49.84"E de priza de apă stație sortare balastieră Aquaserv Sântion;

- râul Crișul Repede, municipiul Oradea, amonte hotel Continental 47°3'17.80"N 21°56'36.13"E până la pod Dacia 47"3'19.80"N 21°56'24.38"E;

- râul Crișul Negru, localitatea Șoimi, de la halta Șoimi 46°41'7.97"N 22°7'36.95"E spre amonte până la podul Urviș de Beiuș 46°40'49.56"N 22°9'1.37"E;

- râul Crișul Negru, localitatea Ginta, de la prag Ginta confluență amonte canal moară Ginta 46°45'3.41"N 22°5'0.28 "E în aval până la polder Ginta 46°45'36.53 "N 22°3'37.23"E;

- râul Olt aval baraj ACH Avrig având coordonatele - lat. 45.743333, long. 24.389500 - până la 200 m aval confluența cursului principal al Oltului cu brațul secundar având coordonatele -lat. 45.736774, long. 24.375538, pe ambele maluri.

În aceste zone se interzice pescuitul începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 15 martie fără a aduce atingere perioadei de prohibiţie instituite la art.1.

Art. 5- Se declară zone de refacere biologică pentru resursele acvatice vii următoarele:
a) pe râul Prut, sectorul cuprins între barajul Stânca-Costeşti şi confluenţa cu râul Elan, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului recreativ, care se va desfăşura în afara perioadei de prohibiţie prevăzute la art. 1 alin. (2);

b) pe Dunărea Veche sectorul cuprins între confluenţa cu canalul Sulina, de la Mm 8+900 şi până la confluenţa cu canalul Răducu, tot timpul anului;

c) lacul Gâsca din Complexul Somova-Parcheş, tot timpul anului;

d) lacurile Erenciuc şi Zmeica, tot timpul anului;

e) cursul vechi al braţului Sfântu Gheorghe, tot timpul anului, cu excepția zonei cuprinse între km 16 și km 20;

f) lacul Cuejdel rezervație naturală din județul Neamț, tot timpul anului; g) pâraiele Iapa, Tarcău și Sabasa din județul Neamț, tot timpul anului;

h) brațul secundar al râului Olt rezultat în urma devierii artificiale a râului Olt din zona localităților Sărata-Colun având coordonatele-lat. 45.768266, long. 24.490176 până la confluența cu cursul principal al Oltului având coordonatele -lat. 45.772138, long. 24.486772, tot timpul anului;

i) brațul secundar al râului Olt din zona localității Avrig, aval dreapta baraj ACH Avrig având coordonatele - lat. 45.746467, long. 24.383083 până la confluența cu cursul principal al Oltului având coordonatele- lat. 45.739114, long. 24.376745, tot timpul anului;

j) pârâul Neagra din județul Suceava între Gura Negrișoarei și Gura Cristișorului pe o lungime de 6 km, tot timpul anului;

k) pârâul Negrișoara din județul Suceava între Gura Negrișoarei și Dârmoxa pe o lungime de 9 km, tot timpul anului;

l) râul Mureș, tot timpul anului, în zonele:
- localitatea Petelea, curba de la Petelea, 700 m ( 450 m aval și 250 m amonte față de curbă) având coordonatele 46°44'18.46"N, 24°42'26.13"E (mal drept amonte) și 46°44'3.13"N , 24°42'15.09."E(mal drept aval);
- localitatea Glodeni, la țeava de gaz- 400 m (200 m aval și 200 m amonte de țeavă), având coordonatele 46°39'27.55"N,24°37'35.61"E (mal drept amonte) și 46°39'20.50"N, 24°37'20.62"E (mal drept aval);
- localitatea Chinari la țeava de gaz- 600m (400 m aval și 200 m amonte față de țeavă), având coordonatele 46°36'01.64"N,24°35'18.12"E (mal drept amonte) și 46°35'44.11"N, 24°35'08.82"E (mal drept aval);
- localitatea Sălard și localitatea Andreasa - 5 km între pod Sălard și pod Andreasa având coordonatele 46°57'07.20"N, 25°04'09.84"E (mal drept amonte) și 46°57'46.15"N, 25°01'50.44 "E (mal drept aval);
- localitatea Gălăoaia- podul Bozia- 600 m (300 m aval și amonte de pod) având coordonatele 46°58'17.93"N, 24°55'14.39"E (mal drept amonte) și 46°58'14.04"N, 24°55'45.74"E (mal drept aval);
- localitateaTg. Mureș amonte priză I, inclusiv "Brațul Mort" și pîrâul Cotuș ( de la gura de vărsare amonte pînă la prima curbă -680m) - 500 m (amonte baraj până la bacul de pe "Insula partidului") având coordonatele 46.33'55,43"N, 24.34'10.90"E (mal drept amonte) și 46°33'39.57"N, 24°34'02.52"E (mal drept aval);
- localitateaTg. Mureș baraj priză I - 500 m aval până la canalul de scurgere având coordonatele 46.33'38.26"N, 24.34'02.87"E (mal drept amonte) și 46°33'32.15"N, 24°33'40.98"E (mal drept aval);
- localitatea Tg. Mureș baraj Ady, 600 m aval baraj până la al doilea dig de piatră având coordonatele 46.32'40.95"N, 24.31'53.15"E (mal drept amonte) și 46°32'27.18"N, 24°31'32.20"E (mal drept aval);
- localitatea Morești "Sub pădure" -1600 m amonte pod Morești până la prag cascadă având coordonatele 46.29'52.95"N, 24.27'23.60"E (mal drept amonte) și 46°29'13.80"N, 24°26'23.58"E (mal drept aval);
- localitatea Cuci-500 m în aval de barajul termocentralei având coordonatele 46°28'12.85"N, 24°10'46.29"E (mal drept amonte) și 46°28'17.19"N, 24°10'47.75"E (mal drept aval); - localitatea Chețani- 1600 m ( curbă amonte Chețani câte 800 m amonte și aval fată de curbă) având coordonatele 46°26'59.11"N, 24.02'27.76"E (mal drept amonte) și 46°27'34.72"N, 24°01'53.54"E (mal drept aval);

m)pîrâul Rastolnița de la gura tunelului baraj aval până la gura de vărsare având coordonatele 47°00'54.67"N, 25°01'32.04"E (mal drept amonte) și 46°58'09.67"N, 24°59'19.45 "E (mal drept aval);

n)pîrâul Voiniceni în zona localității Sântana -570 m de la gura de vărsare în râul Mureș amonte până la țeava de gaz, având coordonatele 46°34'27.09"N, 24°33'45.44"E (mal drept amonte) și 46°34'26.11"N, 24°34'11.92"E (mal drept aval);

o)râul Târnava Mică în zona localității Sângeorgiu de Pădure – 550 m amonte pod rutier până la gura de vărsare a pîrâului de evacuare a lacului Bezid având coordonatele 46°25'53.32"N, 24°50'57.17 "E (mal drept amonte) și 46°25'52.13"N, 24°50'29.98"E (mal drept aval);

p) râul Târnava Mică în zona localității Sângeorgiu de Pădure –200 m aval pod de cale ferată având coordonatele 46°25'59.84"N,24°51'19.34"E (mal drept amonte) și 46°25'58.69"N, 24°51'12.05 "E (mal drept aval); q) pîrâul Căian de la confluența cu pârâul Chișcădaga până la vărsare în râul Mureș, tot timpul anului;

r) râul Ponor de la izvoare până la confluența cu râul Crișul Alb, tot timpul anului;

s) râul Izvor de la izvoare până la confluența cu râul Crișul Alb, tot timpul anului;

ș) râul Crișul Alb superior de la izvoare până în localitatea Brad, tot timpul anului;

t) râul Romoșel de la izvoare până la podul Maiorului, tot timpul anului;

ț) râul Valea Luncani de la izvoare până la confluența cu râul Ștrei, tot timpul anului;

u) râul Densuș-Galbena de la izvoare până la confluența cu Râul Mare, tot timpul anului;

v) râul Mălăiești de la izvoare până la confluența cu râul Ștrei, tot timpul anului;

w) râul Mițești de la izvoare până la confluența cu râul Ștrei, tot timpul anului;

x) Râul Alb de la izvoare până la confluența cu râul Ștrei, tot timpul anului;

y) râul Maleia de la izvoare până la podul Rusu, tot timpul anului;

z) râul Voievodul de la izvoare până la cantonul silvic Cimpa, tot timpul anului;

aa) râul Râușor de la Păltinei până la confluența cu Râul Mare, tot timpul anului;

bb) râul Zeicani de la pîrâul Aninei până la localitatea Hătăgel, tot timpul anului;

cc) râul Cerna Superioară de la izvoare până la lacul Cinciș, tot timpul anului;

dd) râul Cerna Inferioară I de la barajul Cinciș până la ieșirea din localitatea Hunedoara, tot timpul anului;

ff) râul Streiul Mijlociu de la confluența cu pîrâul Crivadia până la confluența cu râul Bărbat, tot timpul anului;

gg) râul Slaști de la izvoare până la confluența cu râul Cerna, tot timpul anului;

hh) râul Geoagiu de la izvoare până la confluența cu râul Mureș, tot timpul anului;

ii) râul Tisa, localitatea Teceul Mic la 300 m în aval și 500m în amonte de stâlpul de frontieră nr. 258, tot timpul anului;

jj) râul Someș, localitatea Tămaia,300 m amonte de bacul plutitor (zona "La horincie"), tot timpul anului;

kk) râul Lăpuș, localitatea Catalina, 500 m aval de barajul Catalina, tot timpul anului;

ll) râul Someșul Mare, 100 m aval și 100 m amonte de barajul priză alimentare cu apă a localității Beclean, tot timpul anului;

mm) râul Șieu, 100 m amonte și 100 m aval și amonte de la confluența cu râul Someșul Mare, tot timpul anului; nn) râul Mureș, municipiul Arad, în zona balastierelor "La Vulpe" și " Del Bono", tot timpul anului;

oo) râul Timiș, municipiul Lugoj, între podul vechi de fier și podul de beton, tot timpul anului;

pp) râul Timiș, localitatea Șag, de la 100 m amonte de podul de cale ferată și până la 100 m aval de podul rutier, tot timpul anului;

qq) râul Timiș, 300 m aval de podul rutier Albina de pe șoseaua Timișoara- Buziaș, tot timpul anului;

rr) râul Buzău cu afluenții săi, amonte de confluența cu pârâul Dalghiu, tot timpul anului;

ss) pîrâul Dalghiu pe toată lungimea sa, tot timpul anului;

șș) râul Crișul Negru, localitatea Ginta de la punte aval "prag Ginta" 46°45'5.21"N, 22°4'38.95"E, în aval până la polder Ginta 46°45'36.53"N, 22°3'37.23 "E, tot timpul anului;

tt) râul Crișul Negru, localitatea Râpa, 825 m amonte priză captare 46°44'42.30"N, 21°51'50.98"E în aval până la 500 m priză de captare 46°44'18.79 "N, 21°51'24.92"E, tot timpul anului; țț) râul Crișul Negru de la balastiera Batăr 46°71'38.67"N, 21°82'56.07"E, în aval până la canton ANIF Batăr 46°70'59.40"N, 21°82'07.11" E, tot timpul anului;

uu) râul Crișul Negru, localitatea Tăut, 825 m amonte priză captare 46°44'42.30"N 21°51'50.98"E în aval până la 500 m aval priză de captare 46°44'18.79"n 21°51'24,92"E;

vv) râul Crișul Repede, comuna Sântandrei/localitatea Sântion, golful Sântion, amonte 47°4'48.26"N 21°49'10.85"E, aval 47°4'44.46"N 21°48'54.12"E; ww) râul Crișul Repede, municipiul Oradea, de la podul Intelectualilor 47°3'18.71"N 21°56'6.11"E până la podul de la Centrul de calcul 47°3'39,30"N 21°55'32.90"E;

xx) pe braţul Chilia, zona km 72-77 Pardina, pe o durată de 60 zile, în perioada 15 martie - 13 mai inclusiv şi pe o durată de 60 de zile în perioada 01 octombrie - 29 noiembrie inclusiv, fără a aduce atingere perioadei de prohibiţie instituite la art. 1 alin.(1);

yy) pe Dunăre, zonele Mm 53-54 (Isaccea), Mm 64,5 - 65,5, Mm 67-68,5 (Groapa Catargului şi Pluton) pe o durată de 60 zile, în perioada 15 martie - 13 mai inclusiv şi pe o durată de 60 de zile în perioada 1 octombrie - 29 noiembrie inclusiv, fără a aduce atingere perioadei de prohibiţie instituite la art. 1 alin. (1);

zz) pe braţul Borcea, zona km 37 - 41 ( Stelnica - Feteşti), pe o durată de 60 zile, în perioada 15 martie -13 mai inclusiv şi pe o durată de 60 de zile în perioada 1 octombrie - 29 noiembrie inclusiv, fără a aduce atingere perioadei de prohibiţie instituite la art. 1 alin. (1);

aaa) zonele cu regim de protecţie integrală din perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", tot timpul anului;

bbb) zona bazinului Dunărica ( braț Smârda) de la confluența cu brațul Ara (X=581892,421, Y=269290,926) până la Vama nouă (X=579526,105, Y=268507,768) ;

zz) zona Rezervaţiei Marine Vama Veche - 2 Mai, delimitată de coordonatele: Coordonate în Stereo 70 sectoarele zonei A:
257164; 788456 și respectiv 256493; 788501
257052; 787992 256509; 788802
259130; 788415 256202; 788814
259167; 788447 256190; 788515

Coordonate în Stereo 70 Sectoarele zonei B: coordonatele exterioare sunt cele ale rezervației marine (în partea vestică, linia țărmului)

260634; 788334
260642; 800173
254039; 800173
255143; 788425

Coordonatele geografice ( în ETRS89 ) sunt după cum urmează:

Sectoarele zonei A:
43°45'25,394"; 28°34'49,673" și respectiv: 43°45'03,625"; 28°34'50,360"
43°45'22,434"; 28°34'28,744" 43°45'03,712"; 28°35'03,824"
43°46'29,049"; 28°34'51,717" 43°44'53,764"; 28°35'03,754"
43°46'30,200"; 28°34'53,219" 43°44'53,803"; 28°34'50,388"

Sectoarele zonei B: coordonatele exterioare sunt cele ale rezervației marine (în partea vestică, linia țărmului)
43°47'17,817"; 28°34'51,065"
43°47'00,814"; 28°43'39,704"
43°43'27,240"; 28°43'26,172"
43°44'20,064"; 28°34'44,310"
şi a cărei limită dinspre larg este balizată, tot timpul anului;

Art. 6- (1) În zonele de protecție și în zonele de refacere biologică sunt interzise:

a) pescuitul oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice;

b)lucrări care împiedică migrarea, reproducerea sau pun în pericol existenţa resurselor acvatice vii, cum ar fi îngustarea/bararea cursului apei, tăierea şi recoltarea plantelor, extragerea de nămol, nisip şi pietriş, colectarea gheţii;

c) lucrări în zona malurilor, precum şi tăierea arborilor şi arbuştilor de pe mal;

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), activităţile prevăzute la lit. a)-c) nu sunt interzise în următoarele situaţii:

a) când pescuitul se desfăşoară în scop ştiinţific;

b) din considerente de prevenire a calamităţilor naturale.

(3) Asociațiile de pescari recreativi au obligația să marcheze pe teren, cu semne vizibile hotarele zonelor de protecție și a zonelor de refacere biologică.


CAPITOLUL II - Specii şi perioade de prohibiţie

Art. 7- (1) Se interzice pescuitul comercial, recreativ şi familial al speciilor de peşti şi al altor vieţuitoare acvatice, după cum urmează:

a) ştiuca, de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la 15 martie inclusiv, cu respectarea prevederilor art.1;

b) în mod special, pe teritoriul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", în afara perioadelor de prohibiție, pescuitul recreativ/sportiv la știucă este permis numai cu eliberarea tuturor capturilor(cath&release) ;

c) pietrarul (Zingel zingel),fusarul(Zingel strebel), ghiborţul de râu (Gymnocephalus baloni), cernuşca (Petroleuciscus borysthenicus/Leucisus borysthenicus), şalăul vărgat (Stizostedion volgensis), aspretele (Romanichtyis valsanicola), pecarina (Pecarina demidoffi), guvidul de baltă (Proterorhinus marmoratus), guvidul (Neogobius syrman), zglăvoaca răsăriteană (Cottus poecilopus), lostriţa (Hucho hucho), mihalţul (Lota lota) şi caracuda (Carassius carassius), precum şi alte vieţuitoare acvatice incluse în anexele nr. 4A şi 4B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, tot timpul anului;

d) coregonul și lipanul, tot timpul anului;

d) păstrăvul de mare tot timpul anului;

e) păstrăvul indigen, păstrăvul curcubeu şi păstrăvul fântânel, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 30 aprilie inclusiv şi din 15 septembrie până pe 31 decembrie;

f) sturionii, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului în scop ştiinţific;

g) femelele de raci de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până 15 iunie inclusiv și femelele și masculii de raci în perioada 1 noiembrie – 31 decembrie inclusiv;

h) capturarea lipitorilor medicinale (Hirudo verbana), pe o durată de 62 de zile, în perioada 1 iulie -31 august inclusiv.

(2) În apele Mării Negre se interzic:

a) prin excepţie de la prevederile art.1 alin.(1), pescuitul rechinului, deţinerea şi comercializarea acestuia, în perioada 15 martie – 15 aprilie inclusiv şi în perioada 15 octombrie - 30 noiembrie inclusiv;

b) reţinerea la bord a femelelor de rechin gestante, pe toată perioada anului;

c) pescuitul sturionilor, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului în scop ştiinţific;

d) pescuitul guvizilor, pe o durată de 31 de zile, în perioada 1 mai - 31 mai inclusiv;

e) pescuitul delfinilor, tot timpul anului, menţinându-se obligativitatea raportării capturilor accidentale de delfini inclusiv din ZEE (zona economică exclusivă).

(3) Perioada de prohibiție a calcanului este 15 aprilie -15 iunie inclusiv.

(4) Pentru pescuitul calcanului se folosesc unelte (setci) cu dimensiunea ochiului de plasă egală sau mai mare de 400 mm (2a ≥ 400 mm), iar dimensiunea minimă a exemplarelor care vor fi reţinute pe timpul pescuitului va fi de cel puţin 45 cm (lungime totală).

(5) Prin excepţie de la prevederile art. 1, alin. (1) speciile marine de peşti altele decât cele prevăzute la alineatele (2) şi (3) din prezentul articol sunt permise la pescuit tot timpul anului, cu folosirea uneltelor specifice autorizate;

(6) Capturarea rapanei (Rapana venosa) este permisă tot timpul anului. Utilizarea "beam traulului" în perioada de prohibiţie a speciilor demersale se face cu obligativitatea notificării Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură la fiecare ieşire/intrare în port a ambarcaţiunilor, pentru verificarea eventualelor capturi accidentale de calcan, cu excepția teritoriului Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" până la izobata de 20 m.

Art. 8- Prohibiţia pescuitului în scop comercial, familial şi recreativ a scrumbiei de Dunăre se stabileşte, pe sectoare astfel:

a) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Marea Neagră până la Ceatal Chilia, Mm 43, pe o durată de 10 zile, în perioada 07 aprilie –16 apilie inclusiv;

b) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Ceatal Chilia, Mm 43, până la Vadul Oii, km 238, pe o durată de 15 zile, în perioada 12 aprilie –26 aprilie inclusiv;

c) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Vadul Oii, km 238, până la Chiciu km 374,5 pe o durată de 30 de zile, în perioada 12 mai - 10 iunie inclusiv;

d) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale de la Chiciu km 374,5 până la Gura Timocului, km 845,6, pe o durată de 30 de zile, în perioada 15 aprilie –15 mai inclusiv;

e) pescuitul scrumbiei este interzis în tot cursul anului în fața gurilor de vărsare a Dunării în mare pe o adâncime de 5 kilometri în largul mării și pe un coridor lat de 2 kilometri socotit câte 1 kilometru de o parte și de alta a axului brațelor Sfântu Gheorghe și Sulina. În fața brațului Chilia, lățimea coridorului interzis este de 1 kilometru spre sud de axul brațului, iar spre nord până la limita apelor teritoriale române;

f) în conformitate cu prevederile legale în vigoare în perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării se admite pescuitul în scop familial al scrumbiei folosind maximum 2 setci în perioada 28 martie – 06 aprilie inclusiv, în zonele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 763/2015 pentru aprobarea Planului de Management şi a Regulamentului Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării".

g) în sezonul de pescuit la scrumbie capturile accidentale de ciprinide asiatice ( sânger, novac, cosaş) se pot reţine în vederea valorificării.


CAPITOLUL III - Dispoziţii finale

Art. 9-(1) Caracteristicile tehnice şi condiţiile de folosire a uneltelor şi metodelor de pescuit comercial sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 449/2008 privind caracteristicile tehnice, condiţiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial şi metodele de pescuit comercial în apele maritime şi continentale, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Se interzice folosirea năvoadelor în delta şi în lunca inundabilă a Dunării şi în complexul Razim-Sinoe şi în celelalte lacuri litorale, în perioada 01 aprilie - 30 septembrie inclusiv
(3)Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în bălţile, lacurile, gârlele şi canalele de pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", în perioada 01 iunie - 30 septembrie inclusiv.
(4) Prin excepție de la prevederile alin.(2) și (3) la propunerea Guvernatorului Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", prin ordin comun al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministerului Mediului, se în poate prelungi perioada de interzicere a folosirii uneltelor de tip setcă în bălţile, lacurile, gârlele şi canalele de pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", în codiții hidrologice nefavorabile.
(5) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în complexul Razim-Sinoe şi în celelalte lacuri litorale, tot timpul anului.
(6) Pentru Golful Musura, Meleaua Sfântu Gheorghe care cuprind habitate piscicole cu apă dulce se aplică reglementările de pescuit pentru zonele de lacuri şi bălţi.
(7) Pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării” este interzis pescuitul cu cârlige cu nadă (paragate şi pripoane).

Art. 10- (1) Capturarea speciilor de peşti şi a altor vieţuitoare acvatice incluse în anexele nr. 4 A şi 4 B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se supune derogărilor stabilite potrivit respectivei ordonanţe de urgenţă.
(2) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), dimensiunile minime ale peştilor şi altor acvatice vii care pot fi pescuite sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului şi dezvoltării rurale nr. 342/2008 privind dimensiunile minime individuale pe vieţuitoare agriculturii specii ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, care pot fi capturate din mediul acvatic.

Art. 11 - (1) Prevederile prezentului ordin nu se aplică unităţilor de acvacultură, inclusiv celor situate în ariile naturale protejate, cu excepţia celor din teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării".
(2) În amenajările piscicole situate pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" activitatea de recoltare este permisă în perioada de prohibiţie, numai dacă administratorii amenajărilor piscicole deţin licenţă de acvacultură eliberată de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură şi avizul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" eliberat în baza următoarelor documente:
a) facturi fiscale din anul precedent de achiziţie a materialului piscicol de populare de la societăţile de profil care produc de material piscicol şi documentele doveditoare ale populărilor efectuate;
b) bilanţul financiar-contabil anterior anului pentru care se solicită avizul;
c) facturi privind consumul energiei electrice utilizate pentru vidarea heleşteielor;
d) licenţă de acvacultură eliberată de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură. (3) Activitatea de pescuit în amenajările piscicole se face prin notificarea prealabilă cu 48 de ore înainte a reprezentanţilor Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării".

Art. 12- Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sancţionează potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.317/2009, cu modificările și completările ulterioare, şi ale Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", cu modificările şi completările ulterioare.

Art.13 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. MINISTRUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE VICEPRIM-MINISTRU, Petre DAEA MINISTRUL MEDIULUI Grațiela Leocardia GAVRILESCU